Stýkač a jeho využitie pri zjednodušení niektorých činností

Stykač a elektrický prúd
Technika a zariadenia

Stýkač, inými slovami spínač. Mnohí asi ani netušia čo to je, a čo nám to vôbec zabezpečuje. Jedná sa hlavne o mechanizmus, ktorý zapína a vypína spotrebiče. Využívajú sa predovšetkým preto, lebo znesú veľké množstvo elektrického prúdu, tým pádom sú na ne napojené jednotlivé spotrebiče, ale aj zásuvky a svetlo. Využíva sa najmä vtedy keď nastane nebezpečná situácia a pomocou jedného vypínača dokážete zastaviť celý obvod elektrického prúdu. V tomto prípade sa namiesto klasického vypínača využívajú vyčnievajúce časti, ktoré pri nebezpečenstve alebo úraze jednoducho dlaňou udriete a všetko sa vypne. Stykač existuje v dvoch prevedeniach, prvým je klasický, ktorého ovláda striedavé napätie. Avšak, tento stýkač môže byť otravný, pretože v určitej úrovni nastanú vibrácie, ktoré sú počuteľné. V druhom prípade sa jedná o úplne bez zvukového stýkača, ktorý v niektorých prípadoch iba vydá zvuk cvaknutia. Stýkač sa rozdeľuje aj podľa toho, na aký prúd je určený. Existuje stýkač na jednosmerný prúd a stýkač na striedavý prúd.

Činnosť stýkača

Stykač v elektrických spotrebičoch
Funkcie stykača

Keď sa privedie napätie, začne cez stýkač prechádzať spomínaný elektrický prúd, ktorý vytvorí magnetické pole. Tým pádom zapína a vypína spotrebiče, ktoré majú väčšie elektrické napätie. Stýkač sa využíva pri pripájaní a riadení elektrických zariadení, pri motoroch, domácich spotrebičoch alebo na prerušenie prívodu elektrického prúdu. Stýkač sa dá umiestniť kdekoľvek a v akejkoľvek polohe. Stýkač s elektromagnetickým ovládaním sa využívajú predovšetkým v praxi a zapájajú sa do elektrických obvodov. Od správnej činnosti stýkačov závisí ich bezpečná prevádzka a taktiež ich spoľahlivosť, aby nedošlo k nebezpečenstvu. Predpokladom správnej prevádzky je vhodne zvolená veľkosť stýkača. V konečnom dôsledku je najpodstatnejšie aby sa stýkače neustále kontrolovali a aby bola zabezpečená ich revízia. Pokiaľ je to potrebné, dôležité je jeho čistenie alebo výmena už opotrebovaných komponentov alebo poškodených častí. Pokiaľ ste sa rozhodli umiestniť stýkač do vašej domácnosti tak určite neoľutujete pretože vám zaobstará bezpečnosť. Elektrický prúd je dobrým sluhom ale zlým pánom, preto je bezpečnosť  v tomto prípade prvoradá. Musíte myslieť nato, že sa môže stať, že máte doma práve vy nejaký chybný kus určitého spotrebiča, ktorý môže skratovať čo môže mať fatálne následky. Práve stýkač vám zabezpečí okamžité vypnutie prúdu, alebo daného spotrebiča.

Dotacia na fotovoltaiku sa líši v závislosti od konkrétnej kategórie fotovoltaickej inštalácie.
Technika a zariadenia
Aká vysoká je dotácia na fotovoltaiku na Slovensku?

Na Slovensku je pomerne dobre zavedený systém dotácií na fotovoltaiku, ktorého cieľom je podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a zníženie závislosti od neobnoviteľných zdrojov energie. Výška dotacia na fotovoltaiku sa líši v závislosti od konkrétnej kategórie fotovoltickej inštalácie. Pre fotovoltické systémy v domácnostiach s výkonom do 10 kW poskytuje slovenský …

Fotovoltika so sebou prináša ekonomické, ako aj ekologické výhody, no jej benefitov je ešte omnoho viac.
Technika a zariadenia
Fotovoltika a jej výhody

Fotovoltika (PV) je sľubná technológia, ktorá ponúka značné výhody vrátane výrazných úspor nákladov. Po inštalácii fotovoltické systémy vyrábajú elektrickú energiu za zlomok nákladov v porovnaní s tradičnými zdrojmi energie. Táto výhoda sa premieta do značných dlhodobých úspor na účtoch za energiu pre podniky aj majiteľov domov. Fotovoltické systémy premieňajú slnečné …

Predaj elektriny do siete v tomto roku
Energetika
Predaj elektriny do siete ponúka možnosť šetrného prístupu k životnému prostrediu pre všetky domácnosti

Elektrická energia je súčasťou života každého moderného človeka. Bez nej si už ani nevieme predstaviť náš každodenný život. Človek ju používa ako zdroj energie pre mnohé spotrebiče, na svietenie, kúrenie a energiu pre každodenný chod života strojov. Doteraz bol človek závislý na jej dodávke a distribúcii od rôznych spoločností. No …