Aká vysoká je dotácia na fotovoltaiku na Slovensku?

Dotacia na fotovoltaiku sa líši v závislosti od konkrétnej kategórie fotovoltaickej inštalácie.
Technika a zariadenia

Na Slovensku je pomerne dobre zavedený systém dotácií na fotovoltaiku, ktorého cieľom je podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a zníženie závislosti od neobnoviteľných zdrojov energie. Výška dotacia na fotovoltaiku sa líši v závislosti od konkrétnej kategórie fotovoltickej inštalácie. Pre fotovoltické systémy v domácnostiach s výkonom do 10 kW poskytuje slovenský Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) garantovanú výkupnú cenu za vyrobenú elektrinu, ktorá je výrazne vyššia ako bežná trhová cena elektriny. V prípade väčších zariadení sa podpora poskytuje prostredníctvom aukčných cenových mechanizmov. Presná sadzba dotácie však bola v priebehu rokov predmetom mnohých revízií a pohybuje sa zhruba od 90 €/MWh do 110 €/MWh. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) medzitým realizuje aj grantové schémy, ktoré ponúkajú dotácie pre jednotlivcov a podniky zamerané na inštaláciu solárnych fotovoltaických systémov. Hoci sa teda presná sadzba môže líšiť, celkový rámec svedčí o výraznej podpore výroby fotovoltaickej energie zo strany Slovenska. Za zmienku stojí aj to, že slovenská vláda podporuje využívanie fotovoltiky vo verejných a komerčných budovách prostredníctvom rôznych finančných a regulačných stimulov. Integrácia fotovoltiky do novostavieb, rekonštrukcií alebo pamiatkovo chránených budov môže majiteľom umožniť využívať dotácie.

Vplyv dotácií na fotovoltaický priemysel na Slovensku

Fotovoltika od ZSE s Virtuálnou batériou - ZSE | ZSE

Na Slovensku dotácie pre fotovoltický priemysel výrazne ovplyvnili rozvoj a rast tohto odvetvia. Dotácie pridelené na fotovoltaickú energiu na Slovensku sú značne vysoké, čo stimulovalo rozvoj tohto odvetvia v krajine. Slovenská vláda prostredníctvom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví poskytuje výrobcom solárnej energie štedré výkupné ceny, ktoré v súčasnosti predstavujú približne 113,95 €/MWh pre solárnu elektrinu vyrobenú vo fotovoltických elektrárňach s výkonom do 200 kW. Okrem toho vláda poskytuje aj finančnú podporu na inštaláciu fotovoltických systémov v domácnostiach, ktorá zvyčajne pokrýva 50 % nákladov na zariadenie a maximálne 5 000 EUR. Kombinovaný účinok týchto dotácií predstavuje povzbudzujúci stimul pre jednotlivcov aj spoločnosti, aby investovali do fotovoltaických technológií, čím zároveň prispievajú k cieľom štátu v oblasti udržateľnosti. Presná výška dotácií však môže kolísať, čo ovplyvňujú rôzne faktory, ako sú úpravy v energetickej politike, dynamika trhu a pokrok vo fotovoltaických technológiách. V dôsledku toho môžu tieto úpravy ovplyvniť prognózu rastu odvetvia. Napriek tomu sú celkové pozitívne účinky dotácií na slovenský fotovoltický priemysel nepopierateľné.

Fotovoltika so sebou prináša ekonomické, ako aj ekologické výhody, no jej benefitov je ešte omnoho viac.
Technika a zariadenia
Fotovoltika a jej výhody

Fotovoltika (PV) je sľubná technológia, ktorá ponúka značné výhody vrátane výrazných úspor nákladov. Po inštalácii fotovoltické systémy vyrábajú elektrickú energiu za zlomok nákladov v porovnaní s tradičnými zdrojmi energie. Táto výhoda sa premieta do značných dlhodobých úspor na účtoch za energiu pre podniky aj majiteľov domov. Fotovoltické systémy premieňajú slnečné …

Predaj elektriny do siete v tomto roku
Energetika
Predaj elektriny do siete ponúka možnosť šetrného prístupu k životnému prostrediu pre všetky domácnosti

Elektrická energia je súčasťou života každého moderného človeka. Bez nej si už ani nevieme predstaviť náš každodenný život. Človek ju používa ako zdroj energie pre mnohé spotrebiče, na svietenie, kúrenie a energiu pre každodenný chod života strojov. Doteraz bol človek závislý na jej dodávke a distribúcii od rôznych spoločností. No …

Bílý stykač
E-shopy
Šetření elektrické energie v domácnosti

Určitě jste se i vy v dnešní době setkali s tím, že řada domácností se snaží ušetřit všude tam, kde je to možné. Je to způsobeno současnou situací – ceny za energie rostou prakticky neustále a to, co jsme za energie platili ještě před pár měsíci, dnes již není pravdou. …