Fotovoltika a jej výhody

Fotovoltika so sebou prináša ekonomické, ako aj ekologické výhody, no jej benefitov je ešte omnoho viac.
Technika a zariadenia

Fotovoltika (PV) je sľubná technológia, ktorá ponúka značné výhody vrátane výrazných úspor nákladov. Po inštalácii fotovoltické systémy vyrábajú elektrickú energiu za zlomok nákladov v porovnaní s tradičnými zdrojmi energie. Táto výhoda sa premieta do značných dlhodobých úspor na účtoch za energiu pre podniky aj majiteľov domov. Fotovoltické systémy premieňajú slnečné svetlo priamo na elektrickú energiu pomocou polovodičových materiálov v procese, ktorý nezahŕňa žiadne pohyblivé časti, nepoužíva žiadne palivo a neprodukuje žiadne emisie. Fotovoltika je škálovateľná a univerzálna, takže sa môže používať v malých aplikáciách, ako sú kalkulačky a hodinky, ako aj na výrobu energie vo veľkom meradle. Systémy zachytávajú a využívajú slnečné svetlo, ktoré je hojným a obnoviteľným zdrojom energie, čím znižujú závislosť od obmedzených a životnému prostrediu škodlivých fosílnych palív. Okrem toho, keďže sa fotovoltická technológia zlepšuje a výroba sa rozširuje, potenciál ďalšieho znižovania nákladov je obrovský. Počas svojej životnosti môže fotovoltický systém priniesť mnohonásobnú návratnosť investícií oproti počiatočným nákladom na inštaláciu, čo z neho robí finančne rozumnú voľbu. V konečnom dôsledku predstavuje integrácia fotovoltiky ekonomicky a environmentálne udržateľné riešenie výroby energie.

Fotovoltika – vytváranie pracovných miest a hospodársky rast

Solárne panely s rekordne vysokou účinnosťou môžu prísť na trh o pár rokov  | ENERGIE-PORTAL.SK

Rýchly rast fotovoltaického priemyslu vytvoril množstvo pracovných príležitostí a stimuluje miestne ekonomiky prostredníctvom investícií do infraštruktúry obnoviteľných zdrojov energie. Zrýchlený rast fotovoltaického priemyslu sa stal významnou hnacou silou tvorby pracovných miest a hospodárskeho rastu. Toto odvetvie, zamerané na využívanie fotovoltaiky – metódy premeny slnečnej energie na elektrickú energiu, vyvolalo celosvetovú transformáciu hospodárstva. Fotovoltické odvetvie poskytlo nespočetné množstvo pracovných príležitostí, od výskumníkov, inžinierov až po terénnych technikov, čím podporilo rozmanitosť povolaní a oživenie hospodárstva. Tieto pracovné príležitosti nielenže bojujú proti nezamestnanosti, ale zároveň orientujú pracovnú silu na udržateľnejší sektor. Okrem toho toto odvetvie stimuluje miestne ekonomiky tým, že priťahuje ekologické investície do infraštruktúry obnoviteľných zdrojov energie. Takéto investície nielenže diverzifikujú a posilňujú finančný trh, ale zároveň spúšťajú cyklus udržateľného rastu a rozvoja. Prínosy fotovoltiky presahujú rámec tvorby pracovných miest a hospodárskeho rastu; prispieva k zmierňovaniu klimatických zmien, znižovaniu závislosti od fosílnych palív a podpore energetickej nezávislosti. V konečnom dôsledku predstavuje rast fotovoltického priemyslu mnohostrannú výhodu – výhru pre hospodárstvo, pracovnú silu a životné prostredie. Vzostup fotovoltaického priemyslu preto znamená sľubnú odpoveď na snahu o udržateľný hospodársky rast a rozvoj.

Dotacia na fotovoltaiku sa líši v závislosti od konkrétnej kategórie fotovoltaickej inštalácie.
Technika a zariadenia
Aká vysoká je dotácia na fotovoltaiku na Slovensku?

Na Slovensku je pomerne dobre zavedený systém dotácií na fotovoltaiku, ktorého cieľom je podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a zníženie závislosti od neobnoviteľných zdrojov energie. Výška dotacia na fotovoltaiku sa líši v závislosti od konkrétnej kategórie fotovoltickej inštalácie. Pre fotovoltické systémy v domácnostiach s výkonom do 10 kW poskytuje slovenský …

Predaj elektriny do siete v tomto roku
Energetika
Predaj elektriny do siete ponúka možnosť šetrného prístupu k životnému prostrediu pre všetky domácnosti

Elektrická energia je súčasťou života každého moderného človeka. Bez nej si už ani nevieme predstaviť náš každodenný život. Človek ju používa ako zdroj energie pre mnohé spotrebiče, na svietenie, kúrenie a energiu pre každodenný chod života strojov. Doteraz bol človek závislý na jej dodávke a distribúcii od rôznych spoločností. No …

Bílý stykač
E-shopy
Šetření elektrické energie v domácnosti

Určitě jste se i vy v dnešní době setkali s tím, že řada domácností se snaží ušetřit všude tam, kde je to možné. Je to způsobeno současnou situací – ceny za energie rostou prakticky neustále a to, co jsme za energie platili ještě před pár měsíci, dnes již není pravdou. …