Čo si predstaviť pod pojmom elektromotor?

Fázové elektromotory
Technika a zariadenia

Dnes je oblasť techniky tak rozvinutá, že niekedy sa človek vo všetkých pojmoch stráca. My sme tu však nato, aby sme vám priblížili čo sú to elektromotory. Jedná sa o stroj, ktorého úlohou je predovšetkým premieňať elektrickú energiu na mechanickú, kedy vznikajú otáčky. Svoju silu čerpá z magnetických polí, vďaka ktorým dochádza k následnému priťahovaniu a odťahovaniu.

Aké máme elektromotory?

Elektromotory aj do automobilov
Práca elektromotorov

Motory, ktoré sú najjednoduchšie majú permanentný magnet na jednosmerný prúd. Obsahujú stator, ktorý obsahuje magnet a rotor, kde sa nachádza elektromagnet s pólmi. V tomto prípade sa hlavne mení polarita celkového elektrického prúdu. Ďalším typom, ktorý sa využíva hlavne v dopravných strojoch ako je metro, električka a vlak, je sériový elektromotor. Nazýva sa tak preto, lebo jeho vinutie statora je určitým spôsobom vinuté s rotorom do série. Špeciálnym druhom elektromotora je viac pólový krokový motor. V tomto prípade sa riadia aj polohy rotora nielen jeho dosiahnuté otáčky. V tomto prípade celkový prúd prechádza cez cievku statora kde sa následne tvorí magnetické pole a ďalej dokáže pritiahnuť opačný pól magnetu rotora. V porovnaní s krokovým elektromotorom, má asynchrónny elektromotor úplne inú konštrukciu. Pri tomto type, sa daný elektromotor skladá z vodivých tyčí, ktoré sú na svojich koncoch vodivé. Vďaka svojej stavbe patria ku najbežnejšie používaným elektromotorom v mnohých odvetviach priemyslu ako napríklad v dopravnom priemysle. Avšak, svoje využitie našli aj v našich domácnostiach. Elektromotor, ktorý má svoju konštrukciu roztiahnutú do väčších rozmerov a je mnohopólový sa nazýva lineárny, netočí sa ale svoj nastavený a hlavne daný pohyb vykonáva lineárne. Využíva sa predovšetkým v dopravnom priemysle a neobsahuje zberač iného prúdu. Ako sme už spomínali, elektro motor využíva elektrickú energiu, ktorá je následne premenená na mechanický výkon. Vďaka svojim otáčkam využíva účinky sily samotného magnetického poľa. Dochádza tu k akejsi spolupráci medzi priťahovaním a odpudzovaním elektrických magnetov. Vďaka elektrickým prúdom dokážeme riadiť silu a polaritu elektromagnetu. Elektro motory majú niekoľko režimov, vďaka ktorým môžu fungovať rozdielne, ale aj tak vykonávajú svoju prácu dôsledne. Elektromotory sa zvyčajne skladajú zo statora a rotora, a vďaka ich pracovaniu, a otáčaniu sa jednotlivé elektromotory od seba odlišujú. Pokiaľ máte viac nezodpovedaných otázok ohľadom elektromotorov, neváhajte a navštívte stránku https://vyboelectric.sk/elektromotory/ a dozviete sa viac užitočných informácii.

Dotacia na fotovoltaiku sa líši v závislosti od konkrétnej kategórie fotovoltaickej inštalácie.
Technika a zariadenia
Aká vysoká je dotácia na fotovoltaiku na Slovensku?

Na Slovensku je pomerne dobre zavedený systém dotácií na fotovoltaiku, ktorého cieľom je podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a zníženie závislosti od neobnoviteľných zdrojov energie. Výška dotacia na fotovoltaiku sa líši v závislosti od konkrétnej kategórie fotovoltickej inštalácie. Pre fotovoltické systémy v domácnostiach s výkonom do 10 kW poskytuje slovenský …

Fotovoltika so sebou prináša ekonomické, ako aj ekologické výhody, no jej benefitov je ešte omnoho viac.
Technika a zariadenia
Fotovoltika a jej výhody

Fotovoltika (PV) je sľubná technológia, ktorá ponúka značné výhody vrátane výrazných úspor nákladov. Po inštalácii fotovoltické systémy vyrábajú elektrickú energiu za zlomok nákladov v porovnaní s tradičnými zdrojmi energie. Táto výhoda sa premieta do značných dlhodobých úspor na účtoch za energiu pre podniky aj majiteľov domov. Fotovoltické systémy premieňajú slnečné …

Predaj elektriny do siete v tomto roku
Energetika
Predaj elektriny do siete ponúka možnosť šetrného prístupu k životnému prostrediu pre všetky domácnosti

Elektrická energia je súčasťou života každého moderného človeka. Bez nej si už ani nevieme predstaviť náš každodenný život. Človek ju používa ako zdroj energie pre mnohé spotrebiče, na svietenie, kúrenie a energiu pre každodenný chod života strojov. Doteraz bol človek závislý na jej dodávke a distribúcii od rôznych spoločností. No …