Daňové poradenstvo a nové trendy v tejto oblasti

Daňové poradenstvo poskytne odborné poznatky
Podnikanie

Vedeli ste o tom, že daňové poradenstvo v súčasnej dobe je už možné poskytovať aj inak ako priamym jednaním s poradcom niekde v kancelárii? Internet dnes ovplyvňuje aj služby daňového poradenstva a dnes sa čoraz viac dostáva do popredia komunikácia na diaľku a konzultovanie jednotlivých otázok a prípadov bez nutnosti osobného stretnutia. Takýto variant daňového poradenstva môže vyhovovať najmä podnikateľom, ktorí pomerne často cestujú. Zákonite to nemusí byť cestovanie len do zahraničia. Dnes je totižto bežnou praxou, že podnikateľ zo stredného či východného Slovenska má v mieste podnikania i daňového poradcu, no väčšiu časť týždňa sa pohybuje napr. v Bratislave, vďaka čomu je osobné stretnutie časovo veľmi náročné.  

Daňové poradenstvo alebo ako sa niektoré veci dajú robiť online 

Odborníci na daňové poradenstvo
Financie a dane s daňovým poradenstvom

Prvým variantom ako možno daňové poradenstvo poskytovať na diaľku je rozhovor po telefóne. Tieto služby samozrejme nie sú daňovými poradcami poskytované 24 hod. a 7 dní v týždni. V prípade dojednávania tejto spolupráce je zväčša jasne vymedzený čas, počas ktorého môže klient s poradcom konzultovať aktuálne otázky a prípady. Ďalšou z foriem poskytovania daňového poradenstva je variant s využitím chatu na príslušnom webe. Takýto spôsob komunikácie je dnes veľmi populárnym a pokiaľ si situácia vyslovene nevyžaduje predloženie zmlúv alebo iných dokumentov, potom čisto písomná komunikácia formou otázka – odpoveď plne postačuje. Konkrétny web zväčša obsahuje aj okienko na chat s daňovým poradcom. Pokiaľ je však nutné poslať určité dokumenty v podobe skenu, potom je tento variant daňového poradenstva pomerne často kombinovaný s využitím e-mailovej služby. A tu sa dostávame k ďalšiemu spôsobu poskytovania poradenstva v oblasti daní a tým je jeho písomná forma s využitím e-mailovej komunikácie. Poradca na dané otázky odpovedá taktiež e-mailom a spätná väzba by mala byť zabezpečená v čo možno najviac komfortnom čase pre klienta. Oblasť poradenstva v oblasti daní je pomerne široká a len máloktorý poradca ju ovláda komplexne. Niekto sa orientuje skôr na mzdovú problematiku, niekto sa venuje fúziám firiem atď. Pokiaľ poradca nevie tieto otázky zodpovedať, z hľadiska komfortu pre klienta by ich mal určite konzultovať v externom prostredí. Viac sa dočítate na webovej stránke https://www.easystart.sk/.

Zníženie základného imania
Financie
Ako znížiť základné imanie ?

V neustále sa vyvíjajúcom podnikateľskom prostredí sa môže stať, že spoločnosť bude musieť znížiť svoj základný kapitál z rôznych strategických dôvodov, ako je splatenie dlhu, vrátenie prebytočného kapitálu akcionárom alebo zníženie počtu zamestnancov. Takéto rozhodnutie môže mať rozsiahle dôsledky na investorov, veriteľov a celkovú trajektóriu spoločnosti. Tento článok poskytuje komplexnú …

Motivácia zamestnancov
Financie
Dobrý zamestnávateľ musí zamestnancov správne motivovať

V dnešnom konkurenčnom svete podnikania sa úloha zamestnávateľa neobmedzuje len na prideľovanie povinností alebo riadenie pracovného procesu. Základnou vlastnosťou efektívneho vedúceho je schopnosť inšpirovať a motivovať svoj tím k dosiahnutiu spoločných cieľov. Článok “Dobrý zamestnávateľ musí zamestnancov správne motivovať” sa bude venovať dôležitosti toho, aby zamestnávatelia podporovali motivácia zamestnancov. Prostredníctvom …

Výkupní cena elektřiny
Energetika
Při prodeji elektřiny je důležité správně stanovit cenu

Složitý tanec nabídky a poptávky na trhu s energiemi je pečlivým vyvažováním a v případě elektřiny tomu není jinak. Určení správné prodejní ceny elektřiny hraje klíčovou roli v oblasti udržitelnosti, dostupnosti pro spotřebitele a ziskovosti výrobců. V článku “Při prodeji elektřiny je důležité správně stanovit cenu” se ponoříme do významu …