Znalecký posudok v Bratislave – dôležitý dokument pre rôzne právne úkony

Znalecky posudok Bratislava pre každého
Služby

Zvažujete kúpiť nehnuteľný alebo hnuteľný majetok? Budete potrebovať pôžičku od banky? Začnite znaleckým posudkom. Znalecky posudok Bratislava je dokument, ktorý posudzuje hodnotu nehnuteľného alebo hnuteľného majetku. Znalecký posudok Bratislava slúži pre majiteľa nehnuteľnosti ako informačný údaj aby vedel  v prípade predaja stanoviť predajnú cenu a je potrebný aj na rôzne právne úkony súvisiace s úverom, ručením, kúpou, predajom, dedičstvom a podobne. Tento dokument vypracováva znalec na základe objednávky zadávateľa posudku, ktorý rieši financovanie objektu alebo hnuteľného majetku napríklad auta. Podkladom pre vypracovanie posudku sú rôzne dokumenty podľa druhu majetku. Najčastejšie je to kópia listu vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, titul nadobudnutia, technická dokumentácia, doklad o veku stavby (pri rodinnom dome kolaudačné rozhodnutie), územno – plánovacia dokumentácia (pri hodnotení pozemku) a rôzne ďalšie podľa požiadaviek znalca.

Náležitosti znaleckého posudku Bratislava

Profesionálny znalecky posudok Bratislava
Vypracovanie znaleckého posudku v Bratislave

Znalecký posudok Bratislava má zákonom stanovenú osnovu. Musí obsahovať titulnú stranu, úvodnú časť, posudok, záverečnú časť prílohy a znaleckú doložku.  Vypracovávateľ znaleckého posudku zaň v plnej miere zodpovedá a musí si byť vedomý právnych následkov v prípade zlého vypracovania. V posudku v prípade nehnuteľnosti je zahrnutý stav nehnuteľnosti, umiestnenie, okolie, na akej parcele leží, a podobne. Rozdiel je aj v polohe v rámci Slovenska.  Hodnoty klesajú v nasledovnej hierarchii: Bratislava, krajské mestá, okresné mestá, mestá, obce, malé obce. V prípade auta sa hodnotí celkový stav, rok výroby, počet nabehaných kilometrov, či boli na ňom robené nejaké zásadné opravy, počet majiteľov a podobne. Znalecký posudok však nemusí byť vypracovaný vždy len súdnym znalcom. Napríklad niektoré banky majú svojich znalcov, ktorí pred odsúhlasením hypotéky vypracujú znalecký posudok na nehnuteľnosť. Ak by banka žiadala vypracovanie znaleckého posudku a vy by ste si ho chceli dať vypracovať inej osobe ako súdnemu znalcovi, overte si, či to daná inštitúcia bude akceptovať. Takéto posudky robia aj niektoré realitné kancelárie napríklad ako podklad pri riešení dedičského konania.

Cena posudku

Cena za vypracovanie znaleckého posudku Bratislava od súdneho znalca s okrúhlou červenou pečiatkou sa pohybuje zhruba v rozmedzí 100 až 400 €.  Pri vypracovaní inou sobou sú tieto sumy nižšie. Vždy však treba zvážiť, na aký účel budete tento dokument potrebovať a či ho inštitúcia pre ktorú ho vypracujete bude akceptovať. Ak potrebujete vypracovanie tohto dokumentu navštívte nasledujúcu adresu a informujte sa o ďalšom postupe:  https://www.dobra-stavba.sk/.

Rekonštrukcia malej kúpeľne so sprchovým kútom
Domácnosť
Rekonštrukcia malej kúpeľne vás vyjde pomerne lacno

Rekonštrukcia je náročná činnosť, po ktorej vykonaní však dostávate skvelý pocit z niečoho nového, čo vám bude robiť zas dlhšiu dobu radosť. Ak vás čaká rekonštrukcia malej kúpeľne, alebo akákoľvek iná rekonštrukcia vo vašom byte, či dome, mali by ste vedieť a mali by ste počítať s pár vecami, ktoré …

Okapový chodník - z čoho ho postaviť?
Domácnosť
Okapový chodník okolo rodinného domu

Chodníky okolo domu sa realizujú až po ukončení všetkých prác. Po vyrovnaní terénu a odstránení všetkých nepotrebných vecí, ktoré by ich mohli prípadne poškodiť. Chodníky nemusia mať len pochôdznu funkciu. Ak je chodník urobený na tento účel, môže mať aj ochrannú funkciu, teda odvádzať prebytočnú vodu od stavby domu. Chodník …

Kvalitné upratovacie služby Bratislava
Domácnosť
Upratovacie služby Bratislava využívajú aj domácnosti aj podnikatelia

Upratovanie je pre mnohých dennodennou záležitosťou, najmä pre mamičky s malými deťmi, a preto nie je sa čomu čudovať, že mamičky doslova neznášajú upratovanie. No je aj skupina ľudí, najmä žien, pre ktoré je upratovanie relax. Ak však nemáte čas na upratovanie, prípadne ho z duše neznášate, riešením je osloviť …