Znalecký posudok v Bratislave – dôležitý dokument pre rôzne právne úkony

Znalecky posudok Bratislava pre každého
Služby

Zvažujete kúpiť nehnuteľný alebo hnuteľný majetok? Budete potrebovať pôžičku od banky? Začnite znaleckým posudkom. Znalecky posudok Bratislava je dokument, ktorý posudzuje hodnotu nehnuteľného alebo hnuteľného majetku. Znalecký posudok Bratislava slúži pre majiteľa nehnuteľnosti ako informačný údaj aby vedel  v prípade predaja stanoviť predajnú cenu a je potrebný aj na rôzne právne úkony súvisiace s úverom, ručením, kúpou, predajom, dedičstvom a podobne. Tento dokument vypracováva znalec na základe objednávky zadávateľa posudku, ktorý rieši financovanie objektu alebo hnuteľného majetku napríklad auta. Podkladom pre vypracovanie posudku sú rôzne dokumenty podľa druhu majetku. Najčastejšie je to kópia listu vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, titul nadobudnutia, technická dokumentácia, doklad o veku stavby (pri rodinnom dome kolaudačné rozhodnutie), územno – plánovacia dokumentácia (pri hodnotení pozemku) a rôzne ďalšie podľa požiadaviek znalca.

Náležitosti znaleckého posudku Bratislava

Profesionálny znalecky posudok Bratislava
Vypracovanie znaleckého posudku v Bratislave

Znalecký posudok Bratislava má zákonom stanovenú osnovu. Musí obsahovať titulnú stranu, úvodnú časť, posudok, záverečnú časť prílohy a znaleckú doložku.  Vypracovávateľ znaleckého posudku zaň v plnej miere zodpovedá a musí si byť vedomý právnych následkov v prípade zlého vypracovania. V posudku v prípade nehnuteľnosti je zahrnutý stav nehnuteľnosti, umiestnenie, okolie, na akej parcele leží, a podobne. Rozdiel je aj v polohe v rámci Slovenska.  Hodnoty klesajú v nasledovnej hierarchii: Bratislava, krajské mestá, okresné mestá, mestá, obce, malé obce. V prípade auta sa hodnotí celkový stav, rok výroby, počet nabehaných kilometrov, či boli na ňom robené nejaké zásadné opravy, počet majiteľov a podobne. Znalecký posudok však nemusí byť vypracovaný vždy len súdnym znalcom. Napríklad niektoré banky majú svojich znalcov, ktorí pred odsúhlasením hypotéky vypracujú znalecký posudok na nehnuteľnosť. Ak by banka žiadala vypracovanie znaleckého posudku a vy by ste si ho chceli dať vypracovať inej osobe ako súdnemu znalcovi, overte si, či to daná inštitúcia bude akceptovať. Takéto posudky robia aj niektoré realitné kancelárie napríklad ako podklad pri riešení dedičského konania.

Cena posudku

Cena za vypracovanie znaleckého posudku Bratislava od súdneho znalca s okrúhlou červenou pečiatkou sa pohybuje zhruba v rozmedzí 100 až 400 €.  Pri vypracovaní inou sobou sú tieto sumy nižšie. Vždy však treba zvážiť, na aký účel budete tento dokument potrebovať a či ho inštitúcia pre ktorú ho vypracujete bude akceptovať. Ak potrebujete vypracovanie tohto dokumentu navštívte nasledujúcu adresu a informujte sa o ďalšom postupe:  https://www.dobra-stavba.sk/.

Prerabky bytov Bratislava
Domácnosť
Chystáte sa prerábať byt ?

Uvažujete o výraznej zmene svojho obytného priestoru? Pustiť sa do projektu prestavby bytu je vzrušujúca cesta, ktorá sľubuje premenu vášho príbytku na odraz vášho osobného štýlu, vkusu a životného štýlu. Je to však aj cesta posiata potenciálnymi problémami, ktoré môžu váš vysnívaný domov zničiť alebo poškodiť. V tomto článku sa …

Betonove podlahy
Domácnosť
Aká je životnosť betónových podláh ?

Betónové podlahy sú už dlho chválené pre svoju odolnosť, všestrannosť a minimálnu údržbu. V tomto článku “Životnosť betónových podláh” sa budeme venovať významným faktorom, ktoré ovplyvňujú životnosť betónových podláh, obvyklému opotrebovaniu, ktorému časom podliehajú, ako aj rôznym metódam na ich údržbu a predĺženie životnosti. Bez ohľadu na to, či ste …

Malovanie interieru
Domácnosť
Nemusíte sa starať o maľovanie stien sami

Maľovanie miestnosti sa môže zdať náročné, najmä ak nemáte potrebné skúsenosti alebo čas. Názov tohto článku však prináša dobrú správu: “Maľovania stien sa nemusíte obávať sami”. Cieľom tohto článku je poskytnúť informácie o alternatívnych riešeniach, ako dať stenám nový svieži vzhľad bez toho, aby ste museli zdvihnúť štetec. Či už …