Znalecký posudok v Bratislave – dôležitý dokument pre rôzne právne úkony

Znalecky posudok Bratislava pre každého
Služby

Zvažujete kúpiť nehnuteľný alebo hnuteľný majetok? Budete potrebovať pôžičku od banky? Začnite znaleckým posudkom. Znalecky posudok Bratislava je dokument, ktorý posudzuje hodnotu nehnuteľného alebo hnuteľného majetku. Znalecký posudok Bratislava slúži pre majiteľa nehnuteľnosti ako informačný údaj aby vedel  v prípade predaja stanoviť predajnú cenu a je potrebný aj na rôzne právne úkony súvisiace s úverom, ručením, kúpou, predajom, dedičstvom a podobne. Tento dokument vypracováva znalec na základe objednávky zadávateľa posudku, ktorý rieši financovanie objektu alebo hnuteľného majetku napríklad auta. Podkladom pre vypracovanie posudku sú rôzne dokumenty podľa druhu majetku. Najčastejšie je to kópia listu vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, titul nadobudnutia, technická dokumentácia, doklad o veku stavby (pri rodinnom dome kolaudačné rozhodnutie), územno – plánovacia dokumentácia (pri hodnotení pozemku) a rôzne ďalšie podľa požiadaviek znalca.

Náležitosti znaleckého posudku Bratislava

Profesionálny znalecky posudok Bratislava
Vypracovanie znaleckého posudku v Bratislave

Znalecký posudok Bratislava má zákonom stanovenú osnovu. Musí obsahovať titulnú stranu, úvodnú časť, posudok, záverečnú časť prílohy a znaleckú doložku.  Vypracovávateľ znaleckého posudku zaň v plnej miere zodpovedá a musí si byť vedomý právnych následkov v prípade zlého vypracovania. V posudku v prípade nehnuteľnosti je zahrnutý stav nehnuteľnosti, umiestnenie, okolie, na akej parcele leží, a podobne. Rozdiel je aj v polohe v rámci Slovenska.  Hodnoty klesajú v nasledovnej hierarchii: Bratislava, krajské mestá, okresné mestá, mestá, obce, malé obce. V prípade auta sa hodnotí celkový stav, rok výroby, počet nabehaných kilometrov, či boli na ňom robené nejaké zásadné opravy, počet majiteľov a podobne. Znalecký posudok však nemusí byť vypracovaný vždy len súdnym znalcom. Napríklad niektoré banky majú svojich znalcov, ktorí pred odsúhlasením hypotéky vypracujú znalecký posudok na nehnuteľnosť. Ak by banka žiadala vypracovanie znaleckého posudku a vy by ste si ho chceli dať vypracovať inej osobe ako súdnemu znalcovi, overte si, či to daná inštitúcia bude akceptovať. Takéto posudky robia aj niektoré realitné kancelárie napríklad ako podklad pri riešení dedičského konania.

Cena posudku

Cena za vypracovanie znaleckého posudku Bratislava od súdneho znalca s okrúhlou červenou pečiatkou sa pohybuje zhruba v rozmedzí 100 až 400 €.  Pri vypracovaní inou sobou sú tieto sumy nižšie. Vždy však treba zvážiť, na aký účel budete tento dokument potrebovať a či ho inštitúcia pre ktorú ho vypracujete bude akceptovať. Ak potrebujete vypracovanie tohto dokumentu navštívte nasledujúcu adresu a informujte sa o ďalšom postupe:  https://www.dobra-stavba.sk/.

Obklad schodov z dreva
Služby
Obklad schodov v najrôznejších prevedeniach

Zariaďovanie interiéru je veľkou radosťou, Každý sa snaží zariadiť ho podľa svojich predstáv, svojho vkusu. Aby všetko tvorilo jeden celok, aby hralo zaujímavými farbami. Veľa domov je postavených tak, že horné poschodie je riešené ako obytné. Na horné poschodie samozrejme vedú schody. Schody môžu mať rôzny vzhľad. Môžu byť robené …

Cenovo dostupné drevene chatky na kluc
Služby
Drevené chatky na kľúč sú čoraz žiadanejšie

Kto by nechcel tráviť víkendy a dovolenku v lete či v zime na vlastnej chate niekde v prírode, v lese alebo pri vode ? Určite o tom mnohí z vás snívajú. Prvá vec je nájsť si vhodné miesto a lokalitu, kde by ste radi relaxovali. Ak máte voľný pozemok a …

Kvalitná garazova brana
Domácnosť
Garážová brána jej rôzne druhy a vlastnosti

Garážová brána prešla časom rôznymi zmenami. Zatiaľ čo v minulosti sa používali hlavne obyčajné krídlové, dnes už okrem nich sú sekcionálne, výklopné, rolovacie. Hlavnou úlohou brány je okrem dizajnu, bezpečnosť. Bezpečne zaparkovať auto, prípadne je bezpečnosť o to vyššia ak je garáž prechodná s interiérom domu. Garazova brana by mala …