Moderné kotly na drevo majú nízku spotrebu a vysokú účinnosť

Kotly na drevo zaručia úsporu energie
Energetika

Po skončení zimného obdobia je vhodné zamýšľať sa nad renováciou starého spôsobu vykurovania. Ak je vaše vykurovacie zariadenie zastarané, opotrebované, je neekonomické investovať do jeho opravy. Možností je viac, a ak zvažujete modernizáciu vášho vykurovacieho systému, mali by ste sa rozhodnúť pre to, aký zdroj tepla a aký typ paliva by bol najvhodnejší pre váš dom. Neexistuje univerzálne riešenie, ale ak máte dostupné palivo drevo a máte k dispozícii vhodné skladovacie priestory, potom je pre vás vykurovanie drevom hospodárna a efektívna alternatíva. Moderné kotly na drevo majú vysokú účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.

Porovnanie jednotlivých druhov kotlov na drevo a biomasu

Moderné kotly na drevo poskytnú teplo celoročne
Funkcia kotlov na drevo

Typ vykurovacieho zariadenia vyberáme podľa toho, aký druh paliva budeme používať. Rozlišujeme kotol na drevo, kotol na drevnú štiepku, kotol na pelety a kotol na drevné brikety. Kotly na kusové drevo predstavujú veľmi ekonomickú variantu.  Hoci je nutné drevo prikladať ručne, majú moderné splyňovacie kotly na drevo dlhý chod na jedno naloženie a sú cenovo prístupné. Na trhu je široká ponuka kotlov, ktoré dosahujú rôzny výkon a sú vhodné pre novostavby aj pri rekonštrukcii domov.  Drevná štiepka, pelety a brikety sú zlisovaný drevný odpad a ide o biopalivo alebo biomasu. Biomasa je alternatívny a obnoviteľný zdroj energie a v súčasnosti rastie dopyt po tomto druhu paliva. Kotly na biomasu umožňujú v porovnaní s kotlami na drevo automatickú prevádzku, teda nie je nutné manuálne dokladanie paliva. Síce je obsluha peletového kotla vysoko komfortná má naopak vyššie investičné náklady v porovnaní s kotlom na drevo.

Výhody spaľovania dreva

Viaceré výpočty poukazujú na to, že pri porovnaní vykurovania zemným plynom a použitím drevnej biomasy v splyňovacom kotly sú náklady na vykurovanie pri rovnakých podmienkach podstatne nižšie práve v splyňovacom kotly.  Spaľovanie v moderných kotloch na drevo je optimálne a vďaka čistému a účinnému splyňovaniu sú do ovzdušia vypúšťané len veľmi nízke emisie. Splyňovacie kotly na drevo majú vysokú účinnosť, jednoduché a intuitívne ovládanie. Okrem toho je spaľovanie dreva a získavanie tepla jeho splyňovaním spoľahlivá a osvedčená technika.

Kompletný prehľad vykurovacích systémov, vrátane vykurovania drevom a množstvo tipov ako zmodernizovať vykurovanie nájdete na stránke:  na https://www.vykurovanie24.sk

Výkupní cena elektřiny
Energetika
Při prodeji elektřiny je důležité správně stanovit cenu

Složitý tanec nabídky a poptávky na trhu s energiemi je pečlivým vyvažováním a v případě elektřiny tomu není jinak. Určení správné prodejní ceny elektřiny hraje klíčovou roli v oblasti udržitelnosti, dostupnosti pro spotřebitele a ziskovosti výrobců. V článku “Při prodeji elektřiny je důležité správně stanovit cenu” se ponoříme do významu …

Prodej elektřiny
Energetika
Proč je prodej elektřiny výhodný i pro malé výrobce elektřiny ?

S rozvojem účinnějších technologií výroby elektřiny se pro malé výrobce elektřiny začaly objevovat dříve nevídané příležitosti. Tradiční model masivních centralizovaných elektráren obsluhujících rozsáhlé geografické oblasti je postupně zpochybňován nástupem menších decentralizovaných výrobců elektřiny. Mnozí z nich začali tuto změnu využívat k tomu, aby využili obrovský potenciál prodej elektřiny zpět do …

Predaj elektriny do siete v tomto roku
Energetika
Predaj elektriny do siete ponúka možnosť šetrného prístupu k životnému prostrediu pre všetky domácnosti

Elektrická energia je súčasťou života každého moderného človeka. Bez nej si už ani nevieme predstaviť náš každodenný život. Človek ju používa ako zdroj energie pre mnohé spotrebiče, na svietenie, kúrenie a energiu pre každodenný chod života strojov. Doteraz bol človek závislý na jej dodávke a distribúcii od rôznych spoločností. No …